Home

Nedovoľte, aby vám práca prerástla cez hlavu

Beenia je šikovná smart pomôcka na zlepšenie komunikácie a tímovej práce, ktorá vám umožní prechádzať pracovnými dňami s ľahkosťou a bez stresu. Pomôže vám utriediť si úlohy, informácie aj čas – od precízneho plánovania až po dosiahnutie cieľa.

Rozbehnite svoj tím

Vyťažte zo spolupráce maximum
Beenia má všetko, čo potrebuje líder tímu na efektívne sledovanie a riadenie práce. Jej flexibilita v kombinácii s intuitívnymi funkciami spôsobí, že váš tím bude nielen lepšie spolupracovať, ale výrazne zvýši svoju efektivitu.
Urobte si na stole poriadok
Beeniu sme vytvorili pre tých, ktorí chcú moderným spôsobom pristupovať k organizácii svojej práce. Je to praktický softvér, ktorý vám tak pomôže zredukovať nepotrebné stretnutia, e-maily či telefonáty a jednoducho prácu urobíte.
Zoberte si svoj tím so sebou
Riešenie je dostupné na webe. Všetko je v cloude, prístupné kdekoľvek a kedykoľvek. Využiť môžete aj mobilnú verziu Beenie, ktorá je dostupná na Androidoch aj na iOS.

Rozbehnite svoj tím ZADARMO

Registrujte sa už dnes a otestujte, ako môže vám a vášmu tímu Beenia pomôcť.

Zjednodušte spoluprácu v tíme

Získajte dokonalý prehľad
Podstatnou časťou práce lídra v tíme je motivovať ľudí, kontrolovať prácu a udržiavať poriadok naprieč úlohami. S Beeniou budete vždy vedieť, ako sa úlohy plnia a ako napredujú jednotliví členovia tímu.
Vizualizujte úlohy v tíme
Naplánujte úlohy a sledujte priebeh práce vášho tímu z vtáčej perspektívy. Dashboardové grafy, vám dodajú nadhľad, s ktorým urobíte správne rozhodnutia v správny čas.
Usporiadajte čokoľvek
Vytvorte nové tímy, priraďte ľudí, zadajte úlohy, označte priority, zapíšte komentáre, aktualizujte stav úloh. Správna organizácia je základ, ktorý s Beeniou zvládnete z jedného miesta.
Majte aktuálne informácie
Každý váš krok je v Beenii aktualizovaný v reálnom čase. Tímy sa tak nemusia spoliehať na telefonáty ani dohľadavánie aktuálnych informácií v mailoch, pretože najčerstvejšie novinky nájdu vždy v aplikácii.
Mobilná aplikácia
Využite naplno potenciál cloudu s mobilnou verziou Beenie, ktorá je dostupná na Androidoch aj na iOS. Tímy, úlohy aj novinky tak budete mať po ruke kedykoľvek a kdekoľvek.

Urobte prácu dokonale a načas

Plánujte
Sledujte a naplánujte všetko od A do Z. Zaplánujte si každú dohodu, ktorá vznikla medzi vami a úlohy, ktoré z nej vyplynuli.
Priraďujte
Priraďte úlohy, dohodnite termíny, nastavte pripomienky a rozbehnite tímovú prácu - už sa nikdy na nič nezabudne
Pripomínajte
Beenia vám umožňuje pridať notifikáciu na akúkoľvek úlohu. Môžete si nastaviť automatickú e-mailovú správu, ktorá bude odoslaná osobe na úlohe, aby ste nikdy nezabudli na to, čo je potrebné urobiť.
Pracujte
Spolupracujte s tímom na úlohách, aby ste ich dokončili včas. Ak je úloha komplexná, delegujte čiastkové úlohy do tímu, priložte súborya komentujte činnosti tak, ako sa dejú. Pravidelne aktualizujte mieru napĺňania úlohy a na záver označte dokončené úlohy.

Vizualizujte prácu pred očami tímu

Odhaľte logiku vašej práce
Mnohí členovia tímu si uvedomia ako zapadajú do celého ekosystému tímovej práce až vtedy, keď si dokážu predstaviť celý proces práce. Hlavná stránka beenie pomáha vizualizovať všetky aktivity tak, aby tím-líder a členovia tímu takýto nadhľad získali.
Uprednostňujte dôležité
Pochopenie toho, kde sa zapojíte do vývoja tímovej práce, vás povzbudí, aby ste sa viac angažovali a spolupracovali s kolegami. Potom budete vedieť uprednostniť to, čo je dôležitejšie pred menej dôležitým.