Zabezpečenie serverov

Zabezpečenie serverov

Aplikácia Beenia je prevádzkovaná v dátových centrách spoločnosti Amazon. Služby Amazon AWS (Amazon Web Services) poskytujú špičkovú cloudovú platformu s vysokou dostupnosťou a spoľahlivosťou a tiež nástroje, ktoré umožňujú prevádzkovať širokú škálu aplikácií. Dôvernosť, integrita a dostupnosť systémov a údajov zákazníkov je pre spoločnosť AWS mimoriadne dôležitá, preto sme si túto službu vybrali i my:

  • Servery Amazon EC2 / Amazon Elastic Compute Cloud

Servery, na ktorých je Beenia hostovaná, sú umiestnené v dátových centrách Amazonu s najvyšším stupňom zabezpečenia a najnovšími technológiami.

  • Databáza Amazon RDS / Relational Database Service

Aby sme vám mohli poskytnúť rýchly výkon, vysokú dostupnosť, bezpečnosť a kompatibilitu, ktorú potrebujete, využívame od Amazonu túto relačnú databázovú službu RDS, ktorá okrem iného umožňuje šifrovať databázy pomocou kľúčov – Key Management Service (KMS).

  • Úložný priestor Amazon S3

Amazon S3 je objektový úložný priestor, ktorý umožňuje ukladať a získavať akékoľvek množstvo dát odkiaľkoľvek – webové stránky a mobilné aplikácie, firemné aplikácie a dáta zo senzorov alebo zariadení IoT. Poskytuje komplexné možnosti zabezpečenia a dodržiavania predpisov, ktoré spĺňajú aj najprísnejšie regulačné požiadavky.

Bližšie informácie k bezpečnosti v Amazone: AWS_Security_Whitepaper.pdf

 

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: 

Služby AWS prevádzkuje spoločnosť Amazon.com, Inc. so sídlom Seattle, štát Washington, Spojené štáty Americké, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield.

To znamená, že podľa čl. 45 Nariadenia EÚ ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany, a na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie – Európska komisia rozhodla o primeranosti pre Spojené štáty americké podľa smernice 95/46/ES.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zabezpečenia vašich dát v aplikácii, radi Vám ich zodpovieme, poradíme, vysvetlíme, stačí nás len kontaktovať na [email protected].