Cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do priečinka pre súbory vášho prehliadača, pri vstupe na internetovú stránku, alebo počas používania internetovej stránky využívajúcej túto technológiu.

Napomáhajú hlavne pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu ukladať, keď sa na stránky vrátite alebo prechádzate zo stránky na stránku.

Súbory cookies teda využívame pre zlepšenie Vašej kvality prehliadania stránky beenia.com a optimalizácie služieb aplikácie Beenia.

Tieto súbory nepoškodzujú Váš počítač, nemôžu nijakým spôsobom umožniť ovládanie Vášho počítača, nemôžu umožniť prístup na Váš pevný disk, t.j. nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

Blokovanie a vymazanie cookies

Webové prehliadače podporujú správu cookies, preto sú predvolene nastavené na ich prijímanie. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkcionalitu. Niektoré vybrané služby budú obmedzené, alebo čiastočne nefunkčné (nebudú sa ukladať obľúbené položky, nastavenia, údaje formulárov, stav prihlásenia a pod.). Obmedzenie cookies však nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky.

Nastavenie cookies v prehliadačoch:

Ak používate iný internetový prehliadač, postup na zmenu tohto nastavenia nájdete v pomocníkovi k danému prehliadaču po vyhľadaní slova „cookies“.

Využitie cookies

Na stránkach beenia.com využívame súbory cookies najmä na nasledovné účely:

  • uchovávanie údajov o voľbách, výberoch a nastaveniach stránky uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok;
  • umožnenie pohybu návštevníka/používateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, napr. prístup do zabezpečených častí webstránok beenia.com;
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je stránka navštevovaná, napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod. Tieto informácie slúžia najmä na zlepšenie užívateľské komfortu a vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
  • služby Google Analytics – anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci, resp. používatelia stránky prezerajú, napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky, či dostávajú chybové správy z webových stránok a pod. Tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok. Nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka, tieto súbory zhromažďujú agregované informácie, ktoré sú anonymné.

Čo je Google Analytics?

Webové stránky Beenia využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google LLC.

Využívaním tejto služby sa prispôsobuje naša ponuka potrebám používateľov a skvalitňujú sa naše služby. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú anonymne vo forme štatistík a reportov o aktivitách na danej stránke.

Ukladaniu týchto cookies súborov však môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača, prípadne nainštalovaním modulu: Google Analytics Opt-out.

Bezpečnosť prenosu

Spoločnosť Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA, ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield.

To znamená, že podľa čl. 45 Nariadenia EÚ ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany, a na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie – Európska komisia rozhodla o primeranosti pre Spojené štáty americké podľa smernice 95/46/ES.

Vyhlásenie Google o ochrane údajov: Pravidlá ochrany súkromia

Právny základ používania cookies

Ak pri zaznamenávaní údajov je možné identifikovať osobu návštevníka/používateľa web prostredia, jedná sa o spracúvanie osobných údajov.
Sledovanie aktivít používateľa  a ich vyhodnocovanie je  v zmysle GDPR oprávneným záujmom prevádzkovateľa stránky a aplikácie Beenia ponúknuť čo najlepšie špecifické nastavenie služieb a podporu návštevníkom, resp. používateľom.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov a súborov cookies,
radi Vám ich zodpovieme, poradíme, vysvetlíme, stačí nás len kontaktovať na [email protected].